Категорије
СВЕ ПЕСМЕ

Зимска идила – Сретен Станчевић

ЗИМСКА ИДИЛА

 

Ледени ветар

барице леди

дрво од иња

као да сéди

по олуку ледници

дуги се нижу

облаци снежни

са севера стижу.

 

И језеро мрзне

хладноћа стеже

свима је хладно

сви се баш јеже

једино ужива

северна вила

њој свиђа се јако

ова зимска идила.

 

(Сретен Станчевић)