Категорије
ПЕСМЕ О ГОДИШЊИМ ДОБИМА СВЕ ПЕСМЕ

Зимске чари

ЗИМСКЕ ЧАРИ

Прозорска окна
се беле од мраза
посута снегом
свака је стаза
кроз леднике ветар
хладни чарлија
док се зубато сунце
смеши и сија.

Из облака белих
пахуље веју
у снегу се деца
играју и смеју
северна вила
их с радошћу гледа
за сутра им спрема
још снега и леда.

(Сретен Станчевић)