Категорије
СВЕ ПЕСМЕ

Сликарка мила – Сретен Станчевић

СЛИКАРКА МИЛА

 

Сан сликара сваког  је да с кистом у руци,

природне оживи  боје и на платно стави,

то успети може само уметничка душа,

са урођеним даром, креативац прави.

 

 Да открије и примети сваку ситницу,

ширину и дубину шареног света,

потезом руке да искаже осећања

пролећног  јутра ил малога цвета.

 

Да емоције извиру из смешаних боја,

а детаљи  одишу  својим животом,

дочара тренутак ил догађај прошли,

слика да зрачи мистичном лепотом.

 

Таленат толки ретко се срести може,

слухисту за нијансе и познаваоца свих боја,

са великим срцем, скромне и добре душе,

таква  је сликарка Мiла, мала рођака моја.

 

(Сретен Станчевић)