Kategorije
PESME U VIDEO FORMATU SVE PESME

Raduj se! :)

RADUJ SE ! 🙂

Raduj se suncu
kada zarudi
pesmama ptica
dok jutro se budi
raduj se kiši
kad počne da pada
svaka je biljka
presrećna tada.

Raduj se snegu
kada zaveje
svako se dečje
srce nasmeje
raduj se danu
raduj se noći
dugi i zvezdama
koje će doći.

Raduj se raduj
raduj i smeši
sa prirodom celom
zajedno pleši
raduj se raduj
svakome trenu
život je lep
kada raduješ se svemu.

Raduj se raduj
igraj i pevaj
radosne snove
sa nama snevaj
raduj se raduj
raduj i smeši
zajedno s nama
radosno pevaj i pleši! 🙂

zajedno s nama
radosno pevaj i pleši! 🙂

(Sreten Stančević)

www.decjepesme.com ; www.orfejsu.com ; youtube kanal