Kategorije
SVE PESME

Kako je divan ovaj svet – Sreten Stančević

KAKO JE DIVAN OVAJ SVET

 

Kako je divan ovaj svet

dok gledaš leptira let

koji radosno žuri

da sleti na prelepi cvet.

 

Kako je divan ovaj svet

kad crvene bubamare

gledaš dok veselo šeću

po grančici vrbe stare.

 

Kako je divan ovaj svet

kad gledaš pčelice vredne

kako sakupljaju nektar

slećuć na cvetove medne.

 

Kako je divan ovaj svet

kad gledaš male zeke

kako radosno skakuću

na livadi kraj čiste reke.

 

Kako je divan ovaj svet

i zato ga čuvati treba

da zauvek ostane lep

bisrih voda i plavoga neba.

 

Da i drugoj deci bude lep

koja rodiće se posle nas

sačuvajte ovaj divan svet

za generacije i posle vas.

 

(Sreten Stančević)