Категорије
ПОЕЗИЈА У СЛИЦИ СВЕ ПЕСМЕ

Сањај – Сретен Станчевић

САЊАЈ

Сањај са децом

радост и срећу

весели снови

на пут опет крећу

полети са њима

на облаку малом

на шареној дуги

у бродићу плавом.

Не дај да ланцима

машту ти свежу

да корења к небу

бриге ти срежу

допусти сновима

да слободно лете

нек живи у теби

још радосно дете.

Певај и маштај

са песмом се бори

нек у грудима пламен

дечје љубави гори

полети са нама

раширених крила

у краљевство маште

добрих анђела и вила.

(Сретен Станчевић)