Kategorije
SVE PESME

Barski princ – Sreten Stančević


Warning: html_entity_decode(): charset `ANSI_X3.4-1968' not supported, assuming utf-8 in /var/home/decjepes/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 301

Warning: html_entity_decode(): charset `ANSI_X3.4-1968' not supported, assuming utf-8 in /var/home/decjepes/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 301

Warning: html_entity_decode(): charset `ANSI_X3.4-1968' not supported, assuming utf-8 in /var/home/decjepes/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 301

Warning: html_entity_decode(): charset `ANSI_X3.4-1968' not supported, assuming utf-8 in /var/home/decjepes/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 301

BARSKI PRINC

Iza sedam

brda, gora

iza osam

reka, mora

iza devet

polja, šuma

pokraj jednog

malog druma

pored jedne

vrbe stare

na dnu male

plitke bare

dok je duvo

povetarac

izlego se

punoglavac.

Velika je

radost, graja

sreći žabljoj

nema kraja

zbog rođenja

žabljeg princa

sina njihovog

jedinca.

Zakreketala

bara cela

novost stigla

već do sela

preko sedam

brda, gora

preko osam

reka, mora

preko devet

polja, šuma

kraj seoskog

malog druma

na dnu

staroga bunara

srećna je

i žaba stara

zbog rođenja

princa bara

naslednika

žabljeg cara.

(Sreten Stančević)