Категорије
ПЕСМЕ У ВИДЕО ФОРМАТУ СВЕ ПЕСМЕ

Радуј се! :)

РАДУЈ СЕ ! 🙂

Радуј се сунцу
када заруди
песмама птица
док јутро се буди
радуј се киши
кад почне да пада
свака је биљка
пресрећна тада.

Радуј се снегу
када завеје
свако се дечје
срце насмеје
радуј се дану
радуј се ноћи
дуги и звездама
које ће доћи.

Радуј се радуј
радуј и смеши
са природом целом
заједно плеши
радуј се радуј
свакоме трену
живот је леп
када радујеш се свему.

Радуј се радуј
играј и певај
радосне снове
са нама сневај
радуј се радуј
радуј и смеши
заједно с нама
радосно певај и плеши! 🙂

заједно с нама
радосно певај и плеши! 🙂

(Сретен Станчевић)

www.decjepesme.com ; www.orfejsu.com ; youtube kanal