Kategorije
SVE PESME

Prehlada :( – Sreten Stančević

PREHLADA 🙁

Jednog velikog junaka

napala prehlada jaka

virus mali bode, seče

napada već treće veče.

Junak kuka, mamu traži

da kraj kreveta mu straži

u pomoć stiže i baka

ljubi, teši svog junaka.

Nije lako junak biti

sa prehladom bitke biti

virus mali straha nema

za napad se novi sprema.

Al naš junak hrabrog srca

u viruse smelo puca

napadaće sve od reda

dok prehlada se ne preda. 🙂

(Sreten Stančević)