Категорије
ПЕСМЕ О ЖИВОТИЊАМА СВЕ ПЕСМЕ

Ноћна птица

НОЋНА ПТИЦА

Једна сова мала
ноћу слатко спава
са јутром се буди
чим зора заруди.

Преуморна мама
већ се јадна слама
од умора ни деда
не може да гледа.

А совица мила
весела и чила
маму буди, вуче
и радосно хуче.

(Сретен Станчевић)