Категорије
СВЕ ПЕСМЕ

Да ли знате? – Сретен Станчевић

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

 

Да ли зате

да ли знате

шта цврчи

у ситне сате

у травици

крај салаша

баш се пита

мала Маша.

 

Да ли знате

да ли знате

ко крекеће

у ситне сате

из барице

насред поља

пита се

и сестра Оља.

 

То крекеће

жабац Жаре

из блатњаве

старе баре

а Цврле га

цврчак прати

то њима нису

касни сати.

 

(Сретен Станчевић)