Kategorije
PESME U VIDEO FORMATU SVE PESME

Čuvaj ih Bogo moj

PEVAJTE DECO! 🙂 – KARAOKE VERZIJA 🙂

ČUVAJ IH BOGO MOJ

Spavaj sanjaj dete moje
anđeli kraj tebe stoje
divne pesme će da poju
i milovaće kosu tvoju.

Samo putuj na toj stazi
dobri Bogo na te pazi
držaće On ruke tvoje
spavaj sanjaj milo moje.

Bogo moj
Čuvaj je, Bogo moj

Spavaj i sanjaj dete moje
oboji snove u nebeske boje
nek ispuni ljubav srce tvoje
spavaj i sanjaj milo moje.

Bogo moj
Čuvaj ga, Bogo moj
Čuvaj ih, Bogo moj
Čuvaj ih, Bogo moj
Bogo moj.

(Sreten Stančević)

www.decjepesme.com ; www.orfejsu.com ; youtube kanal